Parking

Lokalizacje parkingów

Poniżej na mapce, znajdują się lokalizacje poszczególnych parkingów, dedykowane dla uczestników Biegu Śladami Żubra. Część z nich, znajduje się na nieutwardzonej nawierzchni, tak więc ich stan będzie zależny od warunków pogodowych w dniu biegu. Parking przy OSP będzie wyłączony z użytku i dojazd na niego nie będzie możliwy. 

Każdy parking zostanie oznaczony znakiem w widocznym miejscu: