Wyniki 2022

5. Bieg „Śladami Żubra”

nieoficjalne